Barneleddgikt, Temadager i Tromsø

Kurs , 28. mai – 2018 (for foreldre og barn 8 – 12 år), 6. oktober – 2018 (kun for foreldre 0 – 7 år) , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Temadager for barn og ungdom med barneleddgikt, og deres foreldre.
På temadagen får du mulighet til å lære mer om barneleddgikt, og du vil møte andre i samme situasjon som deg.

Det arrangeres tre temadager som rullerer på å bli gjennomført, en hvert halvår. Temaene er tilpasset de aktuelle aldersgruppene og det vil være brukerinnlegg på alle temadagene.

  1. Foreldre til barn 0-7 år, som har revmatisk sykdom
  2. Barn 8-12 som har revmatisk sykdom og deres foreldre
  3. Ungdom 13-18 år, som har revmatisk sykdom

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Temadagen inngår som en del av oppfølgingen ved Barneavdelingen. Gi beskjed om evt. matallergier. Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning sendes til:
Barneavdelingen v/ Sigrid-Ann Ringvall, tlf: 776 69242 / 776 26330
e-post: sigrid-ann.ringvall@unn.no

Pårørende: Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen. Dere vil få innkalling fra sykehuset når dere har fått plass. Hvis det blir stor pågang til begrensede antall plasser, vil legene vurdere hvem som har størst behov for plassen.

Når og hvor

Tid
28. mai – 2018 (for foreldre og barn 8 – 12 år), 6. oktober – 2018 (kun for foreldre 0 – 7 år)
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
 Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Barnepoliklinikken v/Sigrid-Ann Ringvall Tlf: 776 69242 / 776 26330
e-post: sigrid-ann.ringvall@unn.no
 eller
Lærings- og mestringssenteret v/ Anne-Jorid Strømholt tlf. 77 75 41 70 e-post:  anne.jorid.stromholt@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barnepoliklinikken og -avdelingen, Terapeutavdelingen, Norges Revmatikerforbund (BURG), og Lærings- og mestringssenteret UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?
Gi oss gjerne tilbakemelding! Vi kan desverre ikke svare deg direkte når du legger inn noe her, men vi bruker tilbakemeldingen din i kontinuerlig forbedring av nettsidene. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.