Barneleddgikt - pasient- og pårørendekurs

Kurs, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, Barne- og ungdomsavdelingen, Tromsø

Det arrangeres 1 – 2 kurs hvert år (varighet:1-2 dager).Det rulleres mellom 3 kurs;

Barn 9-13 år og deres foreldre.
Ungdom 14 -18 og deres foreldre.
Kurs foreldre til barn 0-8 år (der deltar ikke barna).

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

De fleste kurs inngår som en del av et behandlingsforløp, og man kan settes på venteliste når man er i kontakt med avdelingen.

Hvis man ikke er pasient ved aktuell avdeling må man henvises via sin fastlege. Henvisningen sendes til den avdelingen som er medisinsk/faglig ansvarlig for tilbudet. I henvisningen skal alle deltakeres navn og fødselsnummer påføres.

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
  
Arrangør
Barne- og ungdomsavdelingen, Tromsø, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barne- og ungdomsavd. poliklinikk UNN, Norsk Revmatikerforbund (BURG) og Lærings- og  
Medarrangør

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barne- og ungdomsavd. poliklinikk UNN, Norges Revmatikerforbund (BURG) og Lærings- og Mestringssenteret UNN Tromsø

Kontaktinformasjon
Sykepleier Lisbeth Aune
Tlf. 94 86 25 90

Barnesykepleier Sigrid-Ann Ringvall
Tlf: 77 66 92 42

Sekretær Oddrun Leonhardsen  
Tlf: 77 62 63 67

eller:
Lærings- og mestringssenteret
Tlf: 77 75 41 70
 
Mer informasjon
anne.jorid.stromholt@unn.no  

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.

Praktiske opplysninger

Pasienthotellets hjemmeside
Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)

Praktiske opplysninger om Tromsø (litt nede på siden)

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold

 Kurset er for deg som:

 • Har barneleddgikt eller er forelder til et barn
  med barneleddgikt
 • Ønsker å lære mer om sykdommen for å mestre hverdagen bedre
 • Ønsker å møte andre i samme situasjon og
  dele erfaringer
 • Ønsker å treffe fagfolk

Temaer:

Temaene vil variere og være tilpasset de aktuelle aldersgruppene. Det vil være brukerinnlegg på alle kursene. 

 • Barneleddgikt v/lege
 • Hverdagsliv v/sosionom, fysioterapeut, sykepleier og ergoterapeut
 • Tannhelse v/tannlege (varierer)
 • Fysisk aktivitet
 •  Barnehage- og skoletilpasninger
 • Skole- og yrkesvalg (ungdom)
 • Overgang barn til voksen (ungdom)
 • Fakta om rus og medikamenter (ungdom)
 • Ernæring (varierer)

Med forbehold om endringer.

 Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

 Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Norsk Revmatikerforbund

Helsebiblioteket

Fant du det du lette etter?