Barneleddgikt - pasient- og pårørendekurs

Kurs, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, Barne- og ungdomsavdelingen, Tromsø

Det arrangeres 1 – 2 kurs hvert år (varighet:1-2 dager).Det rulleres mellom 3 kurs;

Barn 9-13 år og deres foreldre.
Ungdom 14 -18 og deres foreldre.
Kurs foreldre til barn 0-8 år (der deltar ikke barna).

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

De fleste kurs inngår som en del av et behandlingsforløp, og man kan settes på venteliste når man er i kontakt med avdelingen.

Hvis man ikke er pasient ved aktuell avdeling må man henvises via sin fastlege. Henvisningen sendes til den avdelingen som er medisinsk/faglig ansvarlig for tilbudet. I henvisningen skal alle deltakeres navn og fødselsnummer påføres.

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
  
Arrangør
Barne- og ungdomsavdelingen, Tromsø, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barne- og ungdomsavd. poliklinikk UNN, Norsk Revmatikerforbund (BURG) og Lærings- og  
Medarrangør

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barne- og ungdomsavd. poliklinikk UNN, Norges Revmatikerforbund (BURG) og Lærings- og Mestringssenteret UNN Tromsø

Kontaktinformasjon
Sykepleier Lisbeth Aune
Tlf. 94 86 25 90

Barnesykepleier Sigrid-Ann Ringvall
Tlf: 77 66 92 42

Sekretær Oddrun Leonhardsen  
Tlf: 77 62 63 67

eller:
Lærings- og mestringssenteret
Tlf: 77 75 41 70
 
Mer informasjon
anne.jorid.stromholt@unn.no  

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.

Praktiske opplysninger

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Pasienthotellets hjemmeside
Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)

Praktiske opplysninger om Tromsø (litt nede på siden)

Innhold

 Kurset er for deg som:

 • Har barneleddgikt eller er forelder til et barn
  med barneleddgikt
 • Ønsker å lære mer om sykdommen for å mestre hverdagen bedre
 • Ønsker å møte andre i samme situasjon og
  dele erfaringer
 • Ønsker å treffe fagfolk

Temaer:

Temaene vil variere og være tilpasset de aktuelle aldersgruppene. Det vil være brukerinnlegg på alle kursene. 

 • Barneleddgikt v/lege
 • Hverdagsliv v/sosionom, fysioterapeut, sykepleier og ergoterapeut
 • Tannhelse v/tannlege (varierer)
 • Fysisk aktivitet
 •  Barnehage- og skoletilpasninger
 • Skole- og yrkesvalg (ungdom)
 • Overgang barn til voksen (ungdom)
 • Fakta om rus og medikamenter (ungdom)
 • Ernæring (varierer)

Med forbehold om endringer.

 Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

 Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Norsk Revmatikerforbund

Helsebiblioteket

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)