Barn som pårørende - fagdag Tromsø

Dagens tema er fokus på godt forebyggende arbeid, pasientforløpet og samhandling.

Barn som pårørende skal sikres god, forståelig og tilstrekkelig informasjon, og nødvendig oppfølging når foreldre/søsken har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Familier med mindreårige barn skal få helhetlige og koordinerte tjenester. Det er viktig å kjenne til hverandre og vite hva som gjøres i kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Presentasjoner

Fant du det du lette etter?