HELSENORGE

Barn som pårørende - digital fagdag UNN Tromsø

UNN har to fagdager i året og dere inviteres til å delta på høstens fagdag.

Vi som helsepersonell skal identifiser mindreårige barn, vi skal ivareta barns behov for informasjon og nødvendig oppfølging.  Alt av helsepersonell har en lovpålagt plikt til å gjøre dette.

Vi må «ta den nødvendige praten med foreldrene som har mindreårige barn». Noen tenker at noen andre kan gjøre det, eller vi har barneansvarlige som skal gjøre det. Mange tar denne samtalen som en naturlig del av pasientens behandling, MEN det er fortsatt mange som mener de trenger mer kunnskap og støtte for å ta denne samtalen.

Heidi Høifødt, lege i spesialisering barn og unge fra UNN åpner dagen og Nina Osen, psykiatrisk sykepleier fra St. Olavs hospital med lang klinisk erfaring, og Martine Kihle Dalsrud fra BAR – har egenerfaring som barn av rusmisbrukende og psykisk syke foreldre, skal belyse tema «Samtale med syke foreldre og deres barn».

I 2018 ble også etterlatte barn inkludert i Helsepersonelloven og helsepersonell fikk en lovpålagt plikt til å ivareta barn som etterlatte.

Mia Berg skal snakke om at det er «Det er dødsviktig å snakke om døden» og kateket og prest fra Grønnåsen kirke skal snakke om å skape rom for gode sorgprosesser blant barn og unge.

Kl.0830 - 0835

Velkommen
Kl.0835 - 0915
« Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv»
Heidi Høifødt
Med faglig rådgiver, ass. fagsjef og lege i spesialisering barn og unge UNN.
Kl.0915 - 0930
PAUSE
Kl.0930 - 1030
« Samtale med syke foreldre og deres barn
tenke det, ville det, men gjøre det. Må det være komplisert?
Nina Osen Lien, Psykiatrisk sykepleier/ barneansvarlig St. Olavs hospital
Kl.1030 - 1045
PAUSE
Kl.1045 - 1130
« Å vokse opp med rus»
Martine Kihle Dalsrud, Fagansvarlig i barn av rusmisbruker (BAR)
Kl.1130 - 1200
LUNSJ PAUSE
Kl.1200 - 1220
« Erfaring Samtaler med ungdom som søsken »
Barnelege Tove Nystad UNN
Lang erfaring fra barne- og ungdomsseksjonen UNN
Kl.1220 - 1350
« Det är dödsviktigt att prata om döden » (Pause etter behov)
Mia Berg, svensk sosionom, foreleser og forfatter av boken «Dødsviktigt».
Da Mia var 7 år, døde hennes pappa brått. I forelesningen forteller Mia om hvordan hun som barn opplevde det å miste en forelder, og hun deler forskning, fakta og håndfaste råd til voksne som møter barn som sørger. Jobber som familiebehandler i Sundsvall i Sverige.
Kl.1350 - 1400
PAUSE
Kl.1400 - 1445
«Gjøre og høre, ute og inne»
Kateket Mari Johanne Dahl og prest Ann Christin Elvemo
Begge har mange års erfaring fra Grønnåsen kirke har de siste par årene samarbeidet om oppfølging av familier i sorg. De sier at å «gjøre» og så «høre», samt veksle mellom å være ute og inne, skaper bedre rom for gode sorgprosesser blant barn og unge.
Kl.1445 - 1455
PAUSE
Kl.1455 - 1530
« Hvordan øve på å snakke om sykdom og død med barn»
Laila Stigen og Marie Knutsen Kreftforeningen,
Treffpunkt er for barn og unge mellom 6-16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død.

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

NB! For brukere som ikke har Teams så klikk på linken over for å bli med i møtet, bruk valget "Fortsett i denne nettleseren" på siden som da kommer opp

Finn ut mer | MøtealternativerFant du det du lette etter?