AVLYST PGA. SYKDOM - Sosial ferdighetstrening for barn og unge med autisme og andre utviklingsforstyrrelser

Kurs, 05.11.2019-06.11.2019, Habilitering for barn og unge, Tromsø

Autismeteamet ved Habilitering for barn og unge inviterer til kurs.

Barn med autisme strever med å tilegne seg sosiale ferdigheter uten spesiell tilrettelegging. Dette gjelder også for mange andre barn med ulike utviklingsvansker.

Sosiale ferdigheter involverer ett brett spekter av ferdigheter blant annet det det å forstå andre mennesker og deres perspektiver, ta sosiale initiativ, føre samtaler, leke med andre og opprettholde vennskap.

Målgruppen for dette kurset er alle som i sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser, utviklingshemming, eller liknende diagnoser som kan ha nytte av denne tematikken. Aktuelle deltakere kan være foreldre, ansatte i barnehage, skole, boliger, PPT og andre veiledere.

Kurset gir en oversikt over normalutvikling og vanlige sosiale vansker hos personer med autisme. Videre fokuseres det på hvordan man kan kartlegge sosiale ferdigheter og det gis en innføring i sentrale elementer og metoder for å systematisk lære slike ferdigheter. Kurset er del i en serie som behandler forskjellige sider ved temaet autisme.

Når og hvor

Dato
05.11.2019-06.11.2019 
Klokkeslett
12:00-15:00 Tirsdag kl 1200-1530 Onsdag kl. 0830-1500
Sted
UNN Åsgård
Fyrhuset kurs- og konferansesenter på Åsgård, UNN Tromsø
 
Arrangør
Habilitering for barn og unge, Tromsø
 
Kontaktinformasjon
Jørgen Finvåg (jorgen.finvag@unn.no) 
Roy Salomonsen (roy.salomonsen@unn.no)
Telefon 77 75 59 40
 
Mer informasjon
habu@unn.no  

Forelesere
Jørgen Finvåg, fagkonsulent, Habilitering for barn og unge, UNN
Roy Salomonsen, fagkonsulent, Habilitering for barn og unge, UNN

Kurset koster kr. 1.200,- pr. deltaker, inkl. enkel lunsj dag 2. Foreldre kr. 300,-.

Påmeldingsfrist 1. november 2019.

Påmeldingskjema

Kjenner du andre som kan ha interesse av et slikt kurs er vi takknemlig hvis dere kan bringe denne invitasjonen videre.
For andre kurs i regi av Habilitering for barn og unge gå inn på 

https://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/Habilitering-for-barn-og-unge-tromso

NB! Kurset avvikles med forbehold om at det blir nok påmeldte

Påmeldingen er bindende etter at påmeldingsfristen er ute.

Det er begrenset med parkering så vi vil oppfordre deltakerne til å benytte alternativ transport. 
Bussruter: www.tromskortet.no

Kursdeltakere som ikke jobber på UNN bruker parkeringsautomaten ved hovedinngangen. Følg skilting til gjesteparkering.Fant du det du lette etter?