Astma- opplæringstilbud, Harstad

Kurs, Kurset går 3. ganger i året og går over 4 uker (2. dager per uke). Neste kurs starter 14. mars og avsluttes 5.april, Lærings- og mestringssenteret, Harstad

Behandling/opplærings-tilbud for personer med astma.

Tilbudet er for deg som:

 • Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
 • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon, som du kan utveksle erfaringer med.

Temaer vil være:

 • Hva er astma ? Sykdomslære
 • Behandlingsprinsipper
 • Medisinteknikk- og utstyr
 • Hva gjør man ved forverrelse ?
 • Å leve med kronisk lungesykdom
 • Slimmobilisering og pusteteknikker/fysisk aktivitet i gymsal og basseng ved fysioterapeut
 •  Kosthold og ernæring
 •  Å slutte å røyke
 • Pust – og energisparing ved ergoterapeut
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke/ Astma- og allergiforbundet
 • Trygderettigheter

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kontakt din fastlege eller behandlende lege, som sender en henvisning til Diagnosestasjonens lungerehabilitering. Hvis du er aktuell som deltaker, vil du få tilsendt et tilbudsbrev, der du må sende inn svarslipp på at du ønsker å delta.

Når og hvor

Tid
Kurset går 3. ganger i året og går over 4 uker (2. dager per uke). Neste kurs starter 14. mars og avsluttes 5.april
Sted
UNN Harstad
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Harstad
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 10 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted
 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Lungepoliklinikken (Diagnosestasjonen) UNN Harstad:
Ann-Cissel Furø Tlf: 77 01 51 05 E-post: ann-cissel.furo@unn.no
Kathe Storelv Lien Tlf: 77 01 51 15  E-post: kathe.storelv.lien@unn.no
eller
Lærings- og mestringssenteret, UNN Harstad Tlf: 77 01 57 85 E-post:
lms@unn.no