Åpent møte om aktivitet (psykisk helse og rus)

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 09.03.2017, Psykisk helse- og rusklinikken

Hvordan forbedre muligheter for meningsfulle aktiviteter for
pasienter og brukere ved Psykisk helse- og rusklinikken UNN HF? Møtet er åpent for pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og andre interesserte.
Psykisk helse- og rusklinikken jobber med oppfølging av anbefalinger gitt fra Sivilombudsmannen. Det er i denne forbindelse igangsatt gjennomgang av aktivitetstilbudet ved klinikken: Hva finnes og hva er det behov for?

Når og hvor

Dato
09.03.2017 
Klokkeslett
18:00-20:00
Sted
UNN Åsgård
Fyrhuset
 
Arrangør
Psykisk helse- og rusklinikken
 
Erfaringskonsulent og fagrådgiver vil innledningsvis orientere om arbeidet med oppfølgingen etter besøksrapporten. Deretter er det åpnet for innspill, ideer, synspunkter og forslag om hva som skal til for at pasienter og brukere får et bredt og meningsfullt aktivitetstilbud.

Det serveres kaffe og te.

Arbeidsgruppe aktivitet ønsker velkommen og håper du vil delta. Vel møtt!


På vegne av arbeidsgruppen, 

Erfaringskonsulent Astrid Weber og fagrådgiver Njål Bjørhovde
Fant du det du lette etter?