Åpent møte og workshop for pasienter, pårørende og brukerrepresentanter (psykisk helse- og rus)

Temakveld, 31.10.2016, Psykisk helse- og rusklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) skal i gang med idefase for fremtidige bygg for psykisk helse og rusbehandling. Møtet arrangeres som del av å få bruker- og pårørendeperspektiv med i idefasen.

Prosjektleder for idefasen og representant fra Brukerutvalget ved UNN orienterer om arbeidet med utredning og planlegging av fremtidige bygg for psykisk helse og rusbehandling ved UNN. Deretter er det workshop som ledes av erfarings- konsulent der det ønskes innspill og visjoner.

Tema:

Eksempel på aktuelle spørsmål kan være:

  • Hvordan skulle drømmesykehuset sett ut? Lavt bygg, eller høyt? Stort eller lite?
  • Hvilke behov og ønsker er det til fysiske rammer ved utforming av bygg som er viktig å ta med i dette arbeidet fra et pasient og pårørendeperspektiv? Dette gjelde både inne- og uteområde.
  • Er det noen utforming som vil kunne bidra til å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern?
  • Er det noen utforming som vil kunne styrke likeverdighet og bidra til best mulig behandling?
  • Kan utforming av bygg ha betydning for forebygging av uro eller selvskading?
  • Vil nærhet til somatikk ha betydning?

Det serveres kaffe og te.

Arrangementet er et samarbeid mellom Drift- og eiendomssenteret, Brukerutvalget i UNN og Erfaringskonsulenter og ledelse i Psykisk helse- og rusklinikken.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen

Ingrid Espejord, Prosjektleder fra Drift og eiendomssenteret UNN

Esben Haldorsen, Brukerutvalget i UNN

Astrid Weber, Erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken


Når og hvor

Dato
31.10.2016 
Klokkeslett
17:30-20:00
Sted
UNN Åsgård
Fyrhuset
 
Arrangør
Psykisk helse- og rusklinikken
 
Fant du det du lette etter?