Antibakterielle resistensmekanismer

Kurs

Kurs i metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning. Kurset arrangeres hvert annet år. Sist holdte kurs ble arrangert i oktober 2016. Neste kurs arrangeres i Tromsø i oktober 2018.
Målgruppen for kurset er spesialistkandidater og spesialister i medisinsk mikrobiologi samt interesserte spesialistkandidater og spesialister i infeksjonsmedisin og barnesykdommer.

Kursets læringsmål fokuserer på en grunnleggende forståelse av antibiotikaresistens hos bakterier herunder metoder for påvisning av resistens, tolkning og klinisk betydning. 

I læringsmålene inngår også at kandidaten skal kunne forstå klinisk viktige resistensmekanismer, hvordan resistens oppstår og spres, kliniske konsekvenser samt beskrive nasjonal og global resistensepidemiologi.

K-Res (Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens)

Program 2016:

Resistenskurs_2016_program.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.