AMA Temadag om forurenset grunn - avlyst

Kurs, 19.05.2020, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Tromsø

NY DATO kommer etter hvert. Forelesere og deltakere vil bli kontaktet.

teaser forurenset grunn

Foreløpig program:

 • Hva er forurenset grunn?
 • Vurdering av spredning, eksponering og helserisiko
 • Toksiske effekter av klimaendringer
  • hva skjer med forurenset grunn når klimaet endrer seg?
 • Hvem ivaretar miljøet og folkehelsen ved en akutt miljøhendelse?
 • Tilstandsklasser og arealbruk – prøvetaking teori og praksis
 • Hva er kommunens oppgaver ved bygg- og gravetiltak?
 • Databasen grunnforurensing

Foredragsholdere:

 • Anne Birte Tennøy, Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Multiconsult
 • Torunn G. Hønsi, Vestlandsforskning
 • Flere foredragsholdere annonseres i endelig program

Deltakelse på temadagen er gratis.
Påmelding innen 12. mai til anna.aminoff@unn.no 

Sted: Auditorium B, A-fløya, UNN, Tromsø

Endelig program vil komme om kort tid, følg med på Facebooksiden vår.


Når og hvor

Dato
19.05.2020 
Klokkeslett
09:00-16:00 tirsdag
Sted
UNN Tromsø
Auditorium B, A-fløya
 
Arrangør
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling
 
Fant du det du lette etter?