AMA Kursdager

15. og 16. februar 2021.

Kursdager 2021

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN HF inviterer til kursdager i februar 2021:

15.02. Risiko: Vurdering og håndtering i arbeidslivet
16.02. Smittevern i arbeidslivet

AMAs kursdager i 2021 omhandler hvordan aktører i arbeidslivet kan forholde seg til utfordringer knyttet til risiko og helse generelt, samt smittevern mer spesifikt. Vurdering, håndtering og kommunikasjon relatert til risiko har en sentral plass i alt arbeid med arbeidshelse, herunder helsekontroller. Den pågående pandemien har skapt nye utfordringer for oss både i samfunnet generelt og på arbeidsplassen. Den har ført med seg momenter inn i arbeidslivet som stiller nye krav til virksomheter, nå og i framtiden. Herunder forståelsen av smittevern og hvordan man best kan ta vare på egne ansatte i en tid som for mange fremstår som uoversiktlig og usikker. 

Sett av dagene 15. og 16. februar for dette kurset. Kurset planlegges primært for nettbasert gjennomføring. Skulle situasjonen tillate det, vil mulighetene for fysisk oppmøte vurderes. Kurset vil i såfall bli arrangert i Tromsø.

Mer detaljert informasjon om påmelding og endelig program kommer. 


Fant du det du lette etter?