HELSENORGE

AMA Kursdager

Tema 2023: Konflikter på arbeidsplassen - Forebygging og håndtering.
ama-kursdager-2023-teaser5.png
Evaluering og kursbevis

Lenke til evalueringsskjema

Lenke til bestilling av kursbevis

Program Kursdagene 2023: Konflikt på arbeidsplassen


Program Dag 1
Tirsdag 28. mars

0900-0945

Registrering

0945-10.15

Introduksjon

1015-1100

Jus i arbeidskonflikter

Øyvind Borch Mo, Juridisk rådgiver Tromsø Kommune

1100-11.15

Pause med servering

1115-1200

Hva er en konflikt, og hvordan bør man forebygge og håndtere

Ståle Einarsen, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB

1215-1300

Konflikthåndtering, forebygge og håndtere

Ståle Einarsen

1300-1400

Lunsj

1400-1445

Konflikthåndtering, forebygge og håndtere

Ståle Einarsen

1445-1500

Pause med servering

1500-1600

Utfordringer og risikofaktorer ved konflikthåndtering og manglende konflikthåndtering

 

Plenumsdiskusjon med innledning av Hans Christian Vangberg, Arbeids og miljømedisinsk avdeling, i samarbeid med Ståle Einarsen


Program Dag 2
Onsdag 29. mars

0830-1030

Hva får meg til å føle meg verdifull?

Terje Landro, Psykologspesialist

1030-1045

Pause med servering

1045-1130

En yrkeshygienikers fortelling om sin ufrivillige rolle i konfliktsaker

-Et bedriftshelsetjenesteperspektiv

Marte Stokvik Ovesen, rådgiver miljørettet helsevern Tromsø Kommune

1130-1230

Lunsj

1230-1315

Erfaringsutveksling i grupper – Konflikthåndtering og konfliktforebygging

1315-1330

Pause med servering

1330-1500

Erfaringer fra ulike virksomheter (4x15 min.)

 

Høst Frisør – Linn Veronica Hansen, eier og daglig leder

Sparebanken Nord-Norge – Petter Gjerpe, HR-sjef

UiT Norges Arktiske Universitet – Jørgen Fossland, Administrasjonsdirektør

UNN BHT – Espen Nicolaisen, Spesialist i Organisasjonspsykologi

 

Plenumsdiskusjon (30 min.)

1500-1515

AvslutningFant du det du lette etter?