HELSENORGE

AMA Kursdager

Arrangeres hvert år. Kontorarbeidsplassen i endring? - Et nærmere blikk på de senere års endringer av psykososialt og fysisk arbeidsmiljø for de som arbeider på kontor.
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN HF, inviterer til kursdager 14. og 15. mars. 

12. mars 2020 slo koronapandemien ned i det norske arbeidslivet med stor kraft. Kontorarbeidet ble tvunget over på nye arenaer. Digitalisering skjøt fart, omstillinger akselererte og krav endret seg. Dette har drevet frem endringer i arbeidslivet som ellers ville tatt år.

På kursdagene vil vi se nærmere på endringer i kontoransattes psykososiale og fysiske arbeidsmiljø. Gjennom tematikk som teknologi, ulike kontorløsninger, ergonomi og inneklima ønsker vi å belyse mulige konsekvenser for helsen til menneskene på kontoret. 

Målgruppe: Ansatte i bedriftshelsetjenester, ansatte i miljørettet helsevern, HMS-rådgivere, HMS-ansvarlige, vernetjenesten, tillitsvalgte, arbeidsmedisinere, allmennpraktikere, samfunnsmedisinere, ansatte i Arbeidstilsynet, ledere og andre med interesse for tematikken.

Påmelding og program

Nærmere informasjon om kursinnholdet finner du i vedlagt program.

Pris: kr 600 for 1 og kr 1000 for 2 dager.

Påmeldingsfrist er:   11. mars 2022.

Velkommen til AMAs kursdager 2022!

illustrasjon kursdager


Fant du det du lette etter?