AMA Kursdager

15. og 16. februar 2021.

Kursdager 2021

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN HF inviterer til kursdager i februar 2021:

15.02. Risiko: Vurdering og håndtering i arbeidslivet
16.02. Smittevern i arbeidslivet

AMAs kursdager i 2021 omhandler hvordan aktører i arbeidslivet kan forholde seg til utfordringer knyttet til risiko og helse generelt, samt smittevern mer spesifikt. Vurdering, håndtering og kommunikasjon relatert til risiko har en sentral plass i alt arbeid med arbeidshelse, herunder helsekontroller. Den pågående pandemien har skapt nye utfordringer for oss både i samfunnet generelt og på arbeidsplassen. Den har ført med seg momenter inn i arbeidslivet som stiller nye krav til virksomheter, nå og i framtiden. Herunder forståelsen av smittevern og hvordan man best kan ta vare på egne ansatte i en tid som for mange fremstår som uoversiktlig og usikker. 

Pris: kr 300 for 1 og kr 500 for 2 dager.
Påmeldingsfrist: 15. januar

Se oppdatert program og informasjon om påmelding.

AMA kursdager 2021 (PDF)

Fant du det du lette etter?