HELSENORGE

Aktiv med artrose

Har du mild til moderat artrose i kne eller hofte? Da har du mulighet for å være med på et artroseprogram som ledes av fysioterapeuter i UNN HF

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ønsker å være med på dette prosjektet trenger du henvisning fra spesialist eller fastlege/primærkontakt. Henvisning sendes elektronisk til Fysioterapiseksjonen, UNN HF og merkes med «Artroseskole».

Hvem kan delta (inklusjon):
Pasienter med symptomer og funn som indikerer artrose i hofte og/eller kne
Pasienter med degenerativ meniskskade
Personer som er eldre enn 35 år
Motivert til deltagelse

Hvem kan ikke delta (eksklusjon):
Andre årsaker til leddplagene (tumor, inflammatorisk sykdom, osv)
Andre symptomer som er mer fremtredende enn artroseplagene (generalisert smerte, fibromyalgi, osv)
Innsatt protese i aktuelt ledd
Planlagt operasjon innenfor de 3-4 første månedene etter oppstart

Program

Aktiv med artrose er et program basert på internasjonale retningslinjer for behandling av artrose i klinisk fysioterapipraksis. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd om vektreduksjon (hvis nødvendig).

Første dag av artroseprogrammet består av artroseskole. Her vil undervisning gi deg bedre innsikt i din artrosesykdom, behandlingen av denne og hva du selv kan gjøre for å bedre dine symptomer og plager. Det vil også bli utført noen fysiske tester, som skal re-testes etter 3 måneder. Dagen gjennomføres i fysioterapiseksjonen ved UNN Tromsø, Breivika.

Deretter starter du på et 6-ukers langt treningsprogram med trening to ganger i uka på dagtid. Treningen gjennomføres i gruppe i fysioterapiseksjonen ved UNN Tromsø, Breivika med fysioterapeut som instruktør.

Dersom du ikke bor i Tromsø og du har for lang reisevei til å delta på gruppetreningen, er det mulig å kun delta på første dag med undervisning. Her vil vi også gjennomgå noen treningsøvelser som anbefales ved artrose i hofte eller kne. Vi anbefaler videre at du tar kontakt med lokal fysioterapeut for å få veiledning i treningsøvelser ved artrose.

Før oppstart må du avgi elektronisk samtykke, og svare på spørreskjemaer som blir sendt ut før oppstart, samt etter 3, 12 og 24 måneder.

Fysioterapeutene som leder dette programmet har gjennomgått et eget utdanningsprogram i AktivA som gir de økt kompetanse for behandling av artrose.

For mer informasjon om om utdanningsprogrammet Aktiva

Fant du det du lette etter?