ADHD/ADD - opplæringstilbud for pårørende, Narvik

Kurs , Dato er ikke satt. , Lærings- og mestringssenteret, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for pårørende til barn med ADHD/ADD (hyperkinetiske forstyrrelser).

Tilbudet er for deg som:

  • Er forelder eller nærperson til et barn med ADHD eller ADD.
  • Ønsker å lære mer om ADHD og ADD ved å treffe ulike fagfolk og andre foreldre, for bedre å kunne mestre hverdagen
  • Ønsker svar på spørsmål omkring det å ha et barn med ADHD eller ADD
  • Ønsker å møte andre foreldre i tilsvarende situasjon som har samme eller andre erfaringer enn deg.


Temaer vil være:

  • ADHD og ADD, hva er det?
  • Hverdagsliv
  • Medisiner
  • Hjelpemidler
  • Skolen
  • Erfaringsutveksling


Foreldrene har anledning til å invitere med seg en av barnets lærere på kurset.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Dersom du ønsker å delta, ta kontakt med din fastlege og be om at henvisning blir sendt til: Universitetssykehuset Nord Norge, v/Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Pb 273, 8504 Narvik
 Henvisningen skal være kort og inneholde fødselsdato på foreldrene som skal delta, barnets fødselsdato, samt barnets diagnose.
 Du vil få innkalling fra sykehuset når du har fått plass på kurset.

Kurs som retter seg mot foreldre til barn under 18 år og familie.
Her skal både navn og fødselsnummer på barnet og alle de som skal delta på kurset føres på henvisningen.

Deltakerne vil få innkalling fra aktuell sykehusavdeling.

Når og hvor

Tid
Dato er ikke satt.
Klokkeslett
 
Sted
UNN Narvik
 Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Narvik
 

Øvrige praktiske opplysninger:

 Form: Gruppetilbud med foreldrene til inntil 12 barn.
 Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Praktisk informasjon fra behandlingssted

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon avreise og oppholdsutgifter

Opplæringspenger: er en trygdeytelse du kan få når du må være borte fra jobb på grunn av opplæring eller kurs som du trenger for å ta deg av/behandle barnet ditt (fr § 9-13 i lov om folketrygd). Trygden betaler opplæringspenger fra første dag, slik at arbeidsgiver ikke belastes for ditt fravær. Du kan også søke arbeidsgiver om velferdspermisjon. Søknad om opplæringspenger fylles ut i løpet av kurset.
 
For mer informasjon - Ta gjerne kontakt:

Psykisk helsevern for barn og unge v/familieterapeut Line Mikalsen (line.mikalsen@unn.no ) eller klinisk pedagog Hege Nordmark (hege.nordmark@unn.no ).

Tlf: 75425880

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)