ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Tromsø

Kurs , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, BUP Tromsø

2-dagers foreldrekurs for deg som har barn med ADHD/ADD. Opplæringstilbudet arrangeres vanligvis to ganger per år.

​Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: til BUP Tromsø, se kontaktpersoner siste side. Foreldre til barn som ikke har en åpen henvisning på BUP Tromsø, må kontakte sin fastlege for henvisning.

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
 Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
BUP, Tromsø, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom BUP, ADHD-Norge og Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø 
Kontakt
BUP Tromsø v/Edgar Nøkland
E-post: Edgar.Nokland@unn.no 
eller
Lærings- og mestringssenteret 
Tlf: 77 75 41 70.
E-post: lms@unn.no
 

Praktiske opplysninger

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Pasienthotellets hjemmeside
Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)

Praktiske opplysninger om Tromsø (litt nede på siden)

Innhold

Temaer vil være:

  • ADHD og ADD, hva er det?
  • Hverdagsliv
  • Aktuelle instanser og støtteordninger.
  • Barnehage / Skole
  • Erfaringsutveksling

 Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

 Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Helsenorge.no sin side om ADHD

ADHDNorge

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)