ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Tromsø

Kurs , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

2-dagers foreldrekurs for deg som har barn med ADHD/ADD.

Tilbudet er for deg/dere som:

  • Er forelder/foresatt til et barn med ADHD eller ADD
  • Ønsker å lære mer om ADHD og ADD ved å treffe ulike fagfolk og andre foreldre, for bedre å kunne mestre hverdagen
  •  Ønsker svar på spørsmål om det å ha et barn med ADHD eller ADD
  • Ønsker å møte andre i tilsvarende situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg

Temaer vil være:

  • ADHD og ADD, hva er det?
  • Hverdagsliv
  • Aktuelle instanser og støtteordninger.
  • Barnehage / Skole
  • Erfaringsutveksling

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: til BUP Tromsø, se kontaktpersoner siste side. Foreldre til barn som ikke har en åpen henvisning på BUP Tromsø, må kontakte sin fastlege for henvisning. Navn og fødselsnummer på barnet og de pårørende som ønsker å delta må stå på henvisningen. Du/ dere vil få innkalling fra BUP Tromsø når du/dere er registrert som deltaker(e), ca tre uker før oppstart.

Påmeldingsfrist: Henvisninger mottas fortløpende. Påmelding må være mottatt senest fire uker før kursstart

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Opplæringstilbudet arrangeres vanligvis to ganger per år. Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:


Form: Gruppebasert opplæring, inntil 20 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Opplæringspenger er en trygdeytelse du kan få når du må være borte fra jobb på grunn av opplæring/kurs som du trenger for å ta deg av / behandle barnet ditt. (jfr. § 9-13 i lov om folketrygd) Foreldre har rett til opplæringspenger fra første dag, slik at arbeidsgiver ikke belastes for fraværet

For mer informasjon:
BUP Tromsø v/Edgar Nøkland E-post: Edgar.Nokland@unn.no
eller
Lærings- og mestringssenteret  Tlf: 77 75 41 70. E-post:
lms@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom BUP, ADHD-Norge og Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)