ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Harstad

Kurs , 11.-12. september 2018 , Lærings- og mestringssenteret, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for foreldre som har barn med ADHD/ADD.

Tilbudet er for deg som:

  • Er forelder eller nærperson til et barn med ADHD eller ADD.
  • Ønsker å lære mer om ADHD og ADD ved å treffe ulike fagfolk og andre foreldre, for bedre å kunne mestre hverdagen
  • Ønsker svar på spørsmål omkring det å ha barn/ungdom med ADHD eller ADD

Temaer vil være:

  • ADHD og ADD, hva er det?
  • Hverdagsliv
  • Medisinering
  • Rettigheter/hjelpetiltak
  • Skolen
  • Erfaringsutveksling

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Dersom du ønsker å delta, ta kontakt med din fastlege og be om at henvisning blir sendt til: Universitetssykehuset Nord Norge, v/Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, UNN Harstad.

Henvisningen skal være kort og inneholde fødselsdato på foreldrene som skal delta, barnets fødselsdato, samt barnets diagnose.

Du vil få innkalling fra sykehuset når du har fått plass på kurset.

Når og hvor

Tid
11.-12. september 2018
Klokkeslett
 
Sted
UNN Harstad
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Harstad
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert kurs for pårørende/nærpersoner til barn/ungdommer.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Opplæringspenger er en trygdeytelse du kan få når du må være borte fra jobb på grunn av opplæring eller kurs som du trenger for å ta deg av/behandle barnet ditt (fr § 9-13 i lov om folketrygd). Trygden betaler opplæringspenger fra første dag, slik at arbeidsgiver ikke belastes for ditt fravær. Du kan også søke arbeidsgiver om velferdspermisjon. Søknad om opplæringspenger fylles ut i løpet av kurset.

Foreldre til barn under 16 år betaler ikke egenandel.

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

For mer informasjon - Ta gjerne kontakt:
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk v/Vorin Eilertsen
Tlf: 77015970 e-post: Vorin.Eilertsen@unn.no
eller Lærings- og mestringssenteret UNN Harstad, tlf. 77015785
e-post:  lms@unn.no 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)