3-dagers introduksjonskurs i RCT

I uke 37, 7-9. september 2020, tilbys et 3-dagers introduksjonskurs i randomiserte kontrollerte forsøk (RCT). Kurset er beregnet på forskere, Ph.d.-studenter og helsearbeidere som ønsker å lære mer om kliniske studier og RCT-er.

Kurset er godkjent som Ph.d.-kurs og for å oppnå studiepoeng (2 ECTS) må kursprøven leveres og vurderes som bestått, samt at påmelding skje via universitetets påmeldingssystem Søknadsweb. Nærmere informasjon  om kurset finnes på UiTs nettside: her

For information in English, follow the link: here

Det er ingen krav om avlagt eksamen hvis man ikke ønsker studiepoeng.

Målsettingen med kurset er at man skal kunne planlegge og designe egne kliniske studier/RCT-er.

Læringsmål:

  • å kunne formulere problemstillingen som skal besvares med RCT
  • å kunne definere forsøksgrupper
  • å kunne velge riktig design og randomiseringsmetode
  • å kunne planlegge, initiere og gjennomføre RCT (primært under veiledning eller i team)
  • å ha kjennskap til dokumentasjons- og registreringskrav for kliniske utprøvinger
  • å ha kjennskap til statistiske analysemetoder og utfordringer ved kliniske utprøvinger
  • å kunne tilnærme seg studier av helserelatert livskvalitet og pasient-rapporterte utfall
  • kritisk selvstendig lesing av publiserte RCT rapporter gjennomført av andre.

Undervisningsspråk:     Engelsk

Program:             Kursprogram (pdf)

Fant du det du lette etter?