3-dagers introduksjonskurs i randomiserte kontrollerte forsøk

Kurs, 02.09.2019-04.09.2019

Klinisk forskningsavdeling arrangerer 3-dagers introduksjonskurs i randomiserte kontrollerte forsøk – RCT-er 2-4. september 2019. Undervisningsspråket er engelsk.

Kurset er beregnet på forskere, Ph.d.-studenter og helsearbeidere som ønsker å lære mer om kliniske studier og RCT-er. 

Kurset HEL-8018 Introduction to Randomised Control Trials (RCT) arrangeres i samarbeid mellom Klinisk forskningsavdeling, UNN HF og det Helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Kurset er godkjent som Ph.d.-kurs og for å oppnå studiepoeng (2 ECTS) må kursprøven leveres og vurderes som bestått, samt at påmelding skje via universitetets påmeldingssystem Søknadsweb. Nærmere informasjon om kurset finnes på UiTs nettside her/for information in English, follow the link here: https://uit.no/utdanning/emner/emne/619093/hel-8018?ar=2019&semester=H

Det er ingen krav om avlagt eksamen hvis man ikke ønsker studiepoeng.

Målsettingen med kurset er at man skal kunne planlegge og designe egne kliniske studier/RCT-er.

Læringsmål:

•             å kunne formulere problemstillingen som skal besvares med RCT

•             å kunne definere forsøksgrupper

•             å kunne velge riktig design og randomiseringsmetode

•             å kunne planlegge, initiere og gjennomføre RCT (primært under veiledning eller i team)

•             å ha kjennskap til dokumentasjons- og registreringskrav for kliniske utprøvinger

•             å ha kjennskap til statistiske analysemetoder og utfordringer ved kliniske utprøvinger

•             å kunne tilnærme seg studier av helserelatert livskvalitet og pasient-rapporterte utfall

•             kritisk selvstendig lesing av publiserte RCT rapporter gjennomført av andre.

Undervisningsspråk:     Engelsk

Kurslokaler:                      UiT Campus Tromsø, Breivika MH-bygget. U6 -Auditorium 2

For de som ønsker studiepoeng, må påmeldingen skje via UiT: https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSUIT.

Påmeldingsfrist: 15. august 2019

For de som ikke trenger studiepoeng: påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 26. august 2019


Når og hvor

Dato
02.09.2019-04.09.2019 
Klokkeslett
08:45-16:00
Sted
UiT Campus Tromsø, Breivika MH-bygget. U6 -Auditorium 2
 
Medarrangør

Klinisk forskningsavdeling, UNN

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)