Ansatt ved UNN Narvik testet positivt på covid-19

Smittesporing som er gjennomført som følge av påvist covid-19-smitte ved UNN Harstad, har i dag gitt positivt svar på en hurtigtest tatt av en ansatt ved UNN Narvik.

UNN Narvik
Den ansatte, som ikke jobber pasientnært, er nærkontakt med en pasient som i slutten av forrige uke ble utskrevet fra UNN Harstad. Sistnevnte er definert som nærkontakt til den smittede pasienten i Harstad.

Den ansatte ved UNN Narvik er isolert, og det er iverksatt kartlegging av nærkontakter og smittesporing blant medarbeidere i tråd med interne retningslinjer.

Ansatte som har vært nærkontakter til den smittede testes og settes i karantene. Så langt gjelder dette 11 øvrige ansatte. Hurtigtester av disse har alle gitt negative resultater i dag.

Denne hendelsen påvirker ikke ordinær drift ved UNN Narvik, men situasjonen følges tett og vurderes fortløpende.

Pasienter som har time ved sykehuset skal møte som oppsatt, og vil bli håndtert på en trygg måte.

Pasienter med akutt sykdom må som alltid ta kontakt på 113.

For utfyllende informasjon, kontakt pressevakta ved UNN på tlf 48 22 60 00 .