HELSENORGE

Å lytte til pasienter og pårørende gjør oss bedre

Mer informasjon, bedre involvering av pårørende og tettere oppfølging av pasienter innen psykisk helse. Det er nøkkelen til forbedring i koronatider, ifølge de første tilbakemeldingene fra pasienter, brukere og pårørende ved UNN.