Koronavirus: Informasjon til pasienter og pårørende/besøkende

Dersom du er syk, og trenger medisinsk hjelp, ta først kontakt med fastlege eller legevakt på telefon 116 117 . Medisinsk nødtelefon 113 skal kun brukes ved akutt, livstruende sykdom eller skade.

Praktisk informasjon

Time til behandling/operasjon

  • Hvis din operasjon/time blir avlyst, vil noen fra sykehuset kontakte deg.
  • Hvis du ikke hører noe fra oss, møter du som normalt.
  • Hvis du er i karantene, isolasjon eller er syk - ta kontakt med sykehuset for å avlyse timen din.
  • Hvis du i det hele tatt er i tvil om du bør komme til sykehuset - ta kontakt med oss før du kommer!

Dette gjelder både pasienter og ledsagere. Telefonnummer til avdelingen finner du i innkallingsbrevet eller ved å søke opp avdelingen her: https://unn.no/avdelinger

Besøk ved sykehusene og bruk av pasienthotell

UNN legger til rette for at pasienter kan få besøk, men vi kan ikke slippe inn for mange besøkende samtidig. Det er fortsatt noen restriksjoner, og vi ber om at våre smittevernråd følges ved besøk i sykehuset. Besøksregler ved UNN finner du her.

Frivillighet i UNN

Mange av UNNs frivillige er tatt ut av tjeneste, men sykehusvertene er tilstede for å hjelpe pasienter ved UNN Tromsø i Breivika. Deres hovedoppgave er å hjelpe pasienter ved ankomst til og avreise fra sykehuset. Trenger du ledsager, må du likevel ha denne med deg.

Vardesenteret har også redusert tilbud for tida, men tilbyr veiledning, en samtale eller en kopp kaffe dersom du lager en avtale på forhånd. Ring 46 54 11 97 (betjent på hverdager mellom 10.00 og 14.00).

Bruk av munnbind

Det er ikke et krav om bruk av munnbind i UNN.


Oppdatert 28. september 2021

Hvis du er smittet eller tror du kanskje er smittet med covid-19, skal du ikke møte opp direkte på sykehuset. Ring fastlege/legevakt, eller kontakt avdelingen du eventuelt har avtale med. Sykehuset har en egen akuttinngang for koronapasienter. Pasienter med koronasmitte eller mistenkt smitte skal skilles fra øvrige akuttpasienter og gravide/fødende.

Les mer og se kart her

Til våre leverandører og servicepersonell

Besøk av leverandører og servicepersonell utenfra må begrenses. Leverandører av utstyr og servicepersonell som må besøke UNN for å gjøre en jobb i våre lokaler, kan få adgang til dette etter godkjenning av klinikksjef i den respektive klinikk hvor oppgaven skal gjøres. Avdelingen som mottar besøk, skal føre besøksprotokoll for disse.
Møter med leverandører og servicepersonell kan eventuelt gjennomføres digitalt, eller i lokaler utenfor UNNs bygninger.

Vært på reise i utlandet? Les dette før du kommer til UNN

Dersom du har vært på utenlandsreise i sommer, kan det påvirke din time eller ditt besøk ved UNN i nærmeste fremtid. Les mer om det her:

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge (fhi.no)

Karantenesjekken: Se hvilke regler som gjelder for deg (helsedirektoratet.no) 

Videokonsultasjon - når du ikke kan komme på sykehuset

Når fysisk undersøkelse ikke er nødvendig, kan du få tilbud om å snakke med behandleren din på video. På denne siden kan du lese mer om videokonsultasjon, og hvordan du kobler deg opp på på PC, nettbrett eller mobil.

Koronabehandling ved sykehuset

Her kan du lese mer om hvordan covid-19 behandles på sykehuset.

Fakta og råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsenorge

Fristbrudd og fritt behandlingsvalg

I forbindelse med koronapandemien må spesialisthelsetjenesten kunne styre pasientflyten og benytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte. Derfor er det vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen. Endringene omfatter både fristbrudd og fritt behandlingsvalg.

Les mer på helfo.no

Prestetjenestens tilbud for pasienter og pårørende

Les mer her

Pasientgrupper

Blodgivere

Til tross for strenge karanteneregler og stengte funksjoner i samfunnet, er det trygt å møte i blodbanken. Blodprodukter er ferskvare med begrenset holdbarhet, og det er derfor veldig viktig at vi får blodgivere slik at vi kan opprettholde blodberedskapen. Les mer på om forhåndsregler på en av avdelingssidene under.

 

Fødende eller gravide

HIV-pasienter

Les informasjon på infeksjonspostens sider.

Psykisk helse- og ruspasienter

Her finner du informasjon til pasienter og pårørende på psykisk helse- og rusområdet:
Tilbudet ved Psykisk helse- og rusklinikken under covid-19-pandemien

Fant du det du lette etter?