- Dette skal vi klare sammen

Kjære medarbeider i UNN!

Vi har i UNN de siste ukene forberedt oss godt på å håndtere pasienter med Covid-19. Som direktør er min høyeste prioritet å ivareta sikkerheten og helsen til deg som medarbeider, pasientene og samfunnet vårt.
anita_schumacher_090119_web-3.jpg

Det er stor etterspørsel etter smittevernutstyr i verden. Myndighetene har flere initiativ som vil sikre at norske sykehus og kommuner får det de trenger av beskyttelsesutstyr. Det har de siste dagene kommet mye utstyr og dette bedrer en situasjon som for kort tid siden var kritisk.

I UNN stanset vi tidlig det vi kunne av planlagte utredning og behandling. Dette gjorde vi for å bruke tiden til opplæring og trening. Medarbeidere i frontlinjen har øvd på alt fra mottak av pasienter til påkledning av smittevernutstyr. Dette har bidratt til at mottak og behandling av pasienter med Covid-19 i UNN går bra.


Intensiverer opplæringen


Jeg forstår dersom du kjenner utrygghet eller usikkerhet.  Pandemisituasjonen og koronaviruset er nytt for oss. Vi intensiverer nå opplæringen slik at flest mulig skal kjenne seg tryggere på jobb. Noe vil foregå gjennom e-læring og noe gjennom praktisk øvelse. Alle ansatte skal gjennomgå opplæringen, men omfanget vil variere utfra hvilke arbeidsoppgaver du har.

Risikoen for å bli smittet på jobb er lav. Helsepersonell ved utenlandske sykehus har i stor grad blitt smittet fordi de har gått tom for eller gjenbrukt smittevernutstyr. UNN har godt utstyr og rutiner basert på nasjonale og internasjonale erfaringer.


Alle medarbeidere like viktig


Jeg vil forsikre dere om at ledelsen i UNN går sammen med dere. Jeg er stolt over hvordan dere finner gode løsninger og ikke er redd for å trå feil. Dette gjør at vi klarer å håndtere situasjoner med andre rutiner enn de vi er vant til. De uvanlige tidene krever at vi alle tenker annerledes om hvordan vi jobber. Ved mange poliklinikker brukes nå telefon eller videomøte til å følge opp pasientene. Dette viser at krisen også gir oss muligheter, for eksempel til å utforske digitale verktøy som kan gi gode tjenester til pasientene.

Vi i UNN har en lang tradisjon for å ta ansvar sammen. Alle medarbeidere i UNN er like viktige og vi er alle del av et stort fellesskap. Jeg vil spesielt sende en hilsen til deg som jobber i Harstad, Narvik, Longyearbyen, i distriktene og i de prehospitale tjenestene, som kanskje føler deg litt mer alene enn vi som jobber i Tromsø. 

Tusen takk for iherdig innsats fra dere i en vanskelig tid. Gjennom samhold og samarbeid skal vi klare dette. 


Beste hilsen fra
Anita Schumacher


Fant du det du lette etter?